ผลกระทบจากฝีมือของมนุษย์โลก

ผลกระทบจากฝีมือของมนุษย์โลกที่อาจทำให้ประชาชนมีความเสี่ยง

วิกฤติหมอกควัน

วิกฤติพิษทางอากาศPM2.5หมอกควันปกคลุมท้องฟ้าเหนือเมืองใหญ่ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่จะไกล้ตัวสำหรับเราอีกต่อไปและหมอกควันเหล่านี้มันคือมนพิษจากทางอากาศที่ได้มีการมองเห็นได้ง่ายมากที่สุดและในความเป็นจริงแล้วมนพิษทางด้านอากาศนั้นมีทั้งที่มองเห็นได้และไม่สามารถมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าPM2.5มันคือฝุ่นที่ได้มีขนาดที่เล็กกว่า2.5ไมครอน

และนั่นก็หมายความว่ามันได้เป็นฝุ่นที่มีขนาดที่เล็กมากมากจนสามารถผ่านระบบกรองในส่วนร่างกายของเราเข้าไปได้อย่างง่ายดายฝุ่นที่ได้มีขนาดเล็กเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของเม็ดเลือดด้วยซ้ำและเนื่องจากฝุ่นประเภคนี้ได้เกิดจากแหล่งกำเนิดเฉพาะนั่นก็คือการเผาไหม้ที่ได้เกิดกิจกรรมของมนุษย์

และการรวมกันของก๊าซและมนภาวะอื่นในชั้นบรรยากาศถึงแม้ว่าในปัจจุบันในหลายๆเมืองใหญ่ได้ตระหนักถึงภัยอันตรายที่มองไม่เห็นนี่กันบ้างแล้วแต่สำหรับประเทศที่กำลังจะได้พัฒนาซึ่งก็ยังไม่ได้มีระบบที่บริหารและจัดการคุณภาพอากาศที่ดีเพียงพอและประชาชนที่ได้อาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่เหล่านั้น

ย่อยเลี่ยงต่อการเจ็บป่วยซึ่งหากไม่สามารถควบคลุมลดปริมาณของฝุ่นได้เป็นเวลานานมันก็อาจจะก่อทำให้เกิดภัยร้ายที่อันตรายต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์จากการเจ็บป่วยในระบบทางเดินหายใจปอดจะต้องได้รับผลกระทบอย่างเต็มๆมันจึงอาจจะทำให้เกิดด้านโรคหอบหืดโรคซีโอพีดีและส่วนของมะเร็งปอดได้อีกทั้งยังได้ส่งผลต่อระบบหมุนเวียนโลหิตเนื่องจากมันได้มีขนาดที่เล็กมาก

และมันสามารถผ่านเข้าปอดเข้ามาสู่กระแสเลือดได้และเมื่อเลือดนั้นได้เข้าสู่ยังร่างกายและนั่นเองมันก็จะหมายความว่าฝุ่นเหล่านี้อาจจะเข้าไปตกตะกอนในร่างกายของเรามันจึงได้ทำให้ได้เกิดโรคต่างๆอย่างเช่น ความดันโลหิตสูงอีกทั้งยังได้มีการแสดงด้านงานวิจัยเพื่อให้เราเห็นว่าค่าของฝุ่นละอองที่เรานั้นได้รับมัน

ได้มีผลต่อการยืดหยุ่นภายในของหลอดเลือดและอาจจะทำให้เกิดอาการที่รุนแรงอย่างเฉียบพลันกับกล้าเนื้อของหัวใจได้และในภัยเงียบสุดท้ายที่มันอาจจะไปกระทบของการดำรงอยู่ของของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั่นก็คือผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์เนื่องจากการการที่ได้รับฝุ่นเข้าไปอย่างปริมาณมากที่เข้าไปอย่างต่อเนื่อง

มันจึงจะทำให้ความสามารถในการสร้างลดลงอสุจิอีกทั้งยังได้มีผลต่อการตั้งครรภ์กล่าวคือมันอาจจะทำให้น้ำหนักตัวของทารกน้อยได้คลอดออกมาก่อนกำหนดความเสี่ยงในการแท่งและทารกเสียชีวิตได้เพิ่มสูงมากขึ้น