Cambrian Explosion  การอุบัติขึ้นของสิ่งมีชีวิตครั้งแรกของโลก ที่นักวิทยาศาสตร์ยังหาคำตอบไม่ได้

           เมื่อมีการพูดถึงคำศัพท์ที่ว่า Cambrian Explosion  หลายคนอาจจะคิดว่ามันคือการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของการระเบิดของดาวหางครั้งใหญ่

แต่อันที่จริงแล้วในบทความนี้เราจะมีการพูดถึงเรื่องของการเกิดหรือการอุบัติขึ้นของสิ่งมีชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ เมื่อพูดถึงเรื่องของการเกิดสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทางนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในสมัยเมื่อหลายล้านปีมาแล้วนั้นมนุษย์ยังไม่ใช่สิ่งมีชีวิตอันดับแรกที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แต่สิ่งมีชีวิตอันดับแรกที่เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้นั้นกลับกลายเป็นแบคทีเรียชนิดต่างๆนั้นเอง 

        อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเมื่อช่วงประมาณ 540 ล้านปีก่อนอยู่ๆลูกก็มีการเปลี่ยนแปลงและสิ่งมีชีวิตก็มีการอุบัติขึ้นเป็นการวิวัฒนาการสิ่งมีชีวิตแบบก้าวกระโดดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าสิ่งมีชีวิตที่เคยดำรงชีวิตอยู่ในสมัยยุคโบราณมาการมาก่อนหน้านั้นมันได้มีการวิวัฒนาการโดยตัวของมันเองและเป็นการวิวัฒนาการแบบซับซ้อนจนกลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อน

ซึ่งความซับซ้อนของสิ่งมีชีวิตนั้นก็คือการที่มันเริ่มมีอวัยวะเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นหูหรือแม้แต่ตา ซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเริ่มวิวัฒนาการมีอวัยวะต่างๆเริ่มมากขึ้นจนกลายมาเป็นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่เราเห็นกันในตำราหรือแม้แต่ปลาพิพิธภัณฑ์ที่มีการนำซากฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรพ์มาแสดงให้ดูนั่นเอง

           อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์หลายคนได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของจุดกำเนิดของสิ่งมีชีวิตหรือการอุบัติขึ้นของสิ่งมีชีวิตครั้งแรกของโลก

นั้นมันเกิดมาจากอะไรอะไรเป็นตัวเร่งวิวัฒนาการให้สิ่งมีชีวิตนั้นมีการพัฒนาการอวัยวะมาใช้และการแปลเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนมนุษย์ในปัจจุบันนี้

แต่นักวิทยาศาสตร์เองก็ไม่สามารถที่จะหาคำตอบได้เช่นเดิมซึ่งยังไม่มีหลักฐานอะไรที่สามารถมายืนยันได้ว่าการอุบัติขึ้นของสิ่งมีชีวิตครั้งแรกของโลกนั้นเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์ทำได้ก็เพียงเป็นการสมมติฐานเพียงอย่างเดียวเท่านั้นที่พอที่จะสามารถอธิบายสาเหตุของการอุบัติขึ้นของสิ่งมีชีวิตได้นั้นเอง 

            อย่างไรก็ตามสมมติฐานที่นักวิทยาศาสตร์ได้มีการตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องของการอุบัติขึ้นของสิ่งมีชีวิตและวิวัฒนาการอวัยวะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นมีการตั้งสมมติฐานว่ามันน่าจะเกิดมาจากเรื่องที่ระดับของออกซิเจนมีความพอดีกับการใช้ชีวิตทำให้แบคทีเรียต่างๆมีวิวัฒนาการและพัฒนาตัวของมันเอง

หรือแม้แต่ปัจจัยอื่นๆ เช่นการที่โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตทำให้สิ่งมีชีวิตนั้นสามารถวิวัฒนาการตัวของมันเองเพื่อปรับสภาพให้สามารถมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ได้นั่นเอง อย่างไรก็ตามการที่สิ่งมีชีวิตจะมีชีวิตอยู่ได้บนโลกใบนี้นั้นก็ย่อมจะต้องอาศัยหลายปัจจัยรวมกันเพื่อให้มันดำรงอยู่ได้อย่างแน่นอน

 

สนับสนุนเนื้อหาโดย    ชุดตรวจ hiv