โลกจะเหลือแค่ 2 ทวีป 2 ฤดู เมื่อโลกหยุดหมุน

เป็นที่ทราบกันที่อยู่แล้วว่าโลกของเรานั้นอยู่ในระบบสุริยะจักรวาล ซึ่งโลกของเราและดาวดวงอื่นๆที่อยู่ระบบสุริยะนี้จะเดินทางเป็นวงกลมโดยการโคจรรอบดวงอาทิตย์ การที่ดาวทุกๆดวงรวมไปถึงโลกด้วยนั้นโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์นั้นเป็นเพราะว่าดวงอาทิตย์มีแรงดึงดูด ทำให้ดวงดาวแต่ละดวงอยู่ในตำแหน่งเฉพาะของมัน และนอกจากนั้นแล้วที่โลกเราจะหมุนโคจรรอบดวงอาทิตย์

โลกของเรายังหมุนรอบตัวเองอีกด้วย ซึ่งทุกๆคนนั้นอาจจะทราบกันอยู่แล้ว แล้วเคยคิดสงสัยหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับการหมุนรอบตัวเองของโลกหรือไม่ว่า ถ้าวันหนึ่งโลกของเรานั้นหยุดหมุนรอบตัวเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ซึ่งในบทความนี้จะอธิบายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของจากการที่โลกหยุดหมุน

โดยที่พื้นแผ่นจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ทวีป แต่ก่อนที่จะถึงเรื่องนั้นเดี๋ยวจะมาบอกผลกระทบอื่นที่จะตามมาด้วย ซึ่งข้อสันนิฐานต่างๆของการที่โลกหยุดหมุนนั้นเป็นเพียงแค่การสันนิฐานจากองค์กร NASA เท่านั้น ผลกระทบของการที่โลกหยุดหมุนหลักๆแล้วจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องเวลามากกว่าสิ่งอื่นใด ตามมาด้วยเรื่องของสนามแม่เหล็ก และปรากฏการณ์ต่างๆ ในเรื่องของเวลาจะส่งผลให้เวลาเดินช้าลงมีระยะเวลาที่นานมากขึ้น จากปกติ 1 วัน

จะเท่ากับ 24 ชั่วโมง แต่เมื่อโลกหยุดหมุนรอบตัวเองเวลา 1 วัน จะเท่ากับ 365 วัน ในส่วนของเรื่องปรากฏการณ์คือการที่ทุกสรรพสิ่งบนโลกจะสามารถลอยขึ้นสู่อากาศได้ รวมทั้งมนุษย์ แต่ก็จะเกิดแรงเหวี่ยงอย่างรวดเร็ว เกิดพายุที่รุนแรงมาก รวมไปถึงการที่ระดับน้ำในทะเลและมหาสมุทรเพิ่มสูงขึ้นเพราะพลังงานของโลกหยุดทำงาน ก่อให้เกิดคลื่นสึนามิอย่างรุนแรง และในตอนแรกที่บอกว่าโลกจะถูกแบ่งเป็น 2 ทวีปนั้น

ก็มีความเป็นไปได้ เพราะการที่โลกหยุดหมุนรอบตัวเองจะทำให้น้ำที่อยู่ตรงเส้นศูนย์สูตรเกิดแรงเหวี่ยงอย่างรุนแรง ทำให้น้ำแทรกแซงพื้นแผ่นดินให้แยกออกเป็น 2 ส่วนไปทางขั้วโลกเหนือและขั้วโลก และกลายเป็นชื่อทวีปใหม่ที่มีชื่อว่า ทวีปเหนือ ทวีปใต้ นอกจากนี้ยังจะทำให้โลกนั้นเหลือเพียงแค่ 2 ฤดูเท่านั้น คือ ฤดูร้อน และ ฤดูหนาว ระยะของ 2 ฤดูนี้จะมีเวลา 6 เดือนเต็ม

ถึงอย่างไรแล้วอย่างที่ได้กล่าวก่อนหน้านี้แล้วว่านี้เป็นเพียงแค่การสันนิฐานจากคำถามถ้าโลกหยุดหมุนรอบตัวเพียงเท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจริงในอีกหลายพันล้านปีข้างหน้า เราที่อยู่ยุคปัจจุบันอาจจะไม่ได้เผชิญกับปัญหานั้น และถ้าว่าถึงตอนนั้นจริงๆมนุษย์เราเองก็อาจจะมีวิทยาการทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากขึ้น เพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ได้อย่างแน่นอน

 

สนับสนุนโดย  entaplay thailand