แนวทางการศึกษาช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 

    ในช่วงนี้สถาบันการศึกษาต่างๆการปิดให้บริการตามมาตรการที่ทางรัฐบาลได้มีการประกาศเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19ได้มีการแพร่ระบาดออกไปได้ซึ่งสำหรับทางมหาวิทยาลัยเองแล้วก็มีการออกมาตรการเพื่อให้นักศึกษาได้มีการเรียนได้อย่างต่อเนื่องเป็นลักษณะของการเรียนผ่านระบบออนไลน์วิธีการเรียนแบบนี้นักศึกษาจะลงเรียนก็ได้หรือจะดรอปเรียนไปก่อนก็ได้

ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีผลกระทบอะไรกับเด็กนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัย แต่ในขณะเดียวกันในอีกแค่ 2 เดือนข้างหน้านี้โรงเรียนที่เป็นโรงเรียนระดับอุดมศึกษาและประถมศึกษากำลังจะเปิดเทอมเด็กนักเรียนจำเป็นต้องเดินทางไปโรงเรียนซึ่งหากจะต้องมีการเรียนการสอนการเกิดขึ้นแล้วให้เด็กนักเรียนเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนนั้น

ก็ดูจะเป็นการเสี่ยงเกินไปหากทางรัฐบาลยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ได้เชื่อว่าผู้ปกครองหลายคนคงไม่ปล่อยให้บุตรหลานของตนเองไปเรียนหนังสืออย่างแน่นอนแต่ในขณะเดียวกัน

ทั้งกระทรวงการศึกษาเองก็ได้มีการออกมาสำรวจเพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนของเด็กชั้นประถมและเด็กชั้นมัธยมในอนาคตอาจจะต้องมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์เหมือนอย่างที่มหาวิทยาลัยธรรมแต่แนวโน้มก็ค่อนข้างเป็นไปได้ยากมากเนื่องจากประชาชนของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มของคนมีฐานะปานกลางและยากจนดังนั้นอุปกรณ์การเรียนการสอนจึงค่อนข้างหายากยิ่งนักเรียนที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลยิ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะสามารถเรียนหนังสือผ่านระบบออนไลน์ได้เลย

วิธีการนี้อาจจะเปิดให้ได้เฉพาะเด็กนักเรียนที่เรียนกับโรงเรียนเอกชนเพราะผู้ปกครองสามารถสนองความต้องการในด้านอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้ได้แต่ทั้งนี้หากมีการเปิดเฉพาะโรงเรียนเอกชนเด็กที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลก็จะไม่ได้รับการเรียนการสอนซึ่งช่วงเวลาในการเปิดเรียนและความรู้ของเด็กๆก็จะพัฒนาไปไม่พร้อมกันดังนั้นทางเจ้าหน้าที่อาจจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเปิดเทอมของนักเรียนให้ได้

โดยเร็วว่าสุดท้ายแล้วโรงเรียนจะมีนโยบายหรือมีแนวทางอย่างไรในการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการเปิดเทอมของนักเรียนให้ได้เพราะอีกไม่กี่เดือนเด็กนักเรียนก็จะต้องได้รับการเรียนหนังสือตามปกติแล้ว หากไม่มีแนวทางที่ดีลองรักก็ควรจะต้องรีบในการหยุดยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19ไม่ได้เบอร์ที่สถาบันการสอนจะได้เข้าสู่สภาวะปกติเด็กนักเรียนจะได้กลับไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนได้ดังเดิม