หลุมปริศนาใต้ทะเล

ในเดือนธันวาคมปี 2019 มีการพบพื้นที่ที่เป็นหลุมขนาดใหญ่ใต้ทะเลในบริเวณใจกลางชายฝั่งของแคลิฟอร์เนีย พื้นที่กว่า1,300ตารางกิโลเมตรใต้พื้นมหาสมุทรปรากฏหลุมปริศนากว่า5,200แห่ง โดยแต่ละหลุมก็จะมีขนาดต่างกันออกไป ซึ่งหลุมที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ175เมตร

และมีความลึกประมาณ5เมตรหลุมปริศนานี้ได้ถูกพบครั้งแรก เมื่อนักวิทยาศาสตร์จากองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริการ่วมมือกับสถาบันวิจัยสัตว์น้ำมอนเทอเรย์เบย์ได้ทำแผนที่พื้นผิวของมหาสมุทรโดยใช้โซนาร์นักวิจัยได้มองปรากฏการณ์นี้

อย่างใกล้ชิดหลังจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวได้ถูกพิจารณาในการสร้างฟาร์มกังหันลมนอกชายฝั่งจากนั้นทางสถาบันวิจัยได้ใช้หุ่นยนต์สำรวจใต้น้ำอัตโมมัติที่ติดตั้งโซนาร์ในการตรวจสอบเพื่อให้ได้ความละเอียดสูงหุ่นยนต์ถูกส่งลงไปสิบเมตรใต้ทะเล ซึ่งเผยให้เห็นหลุมที่เรียบ

และแทบจะกลมเกือบสมบูรณ์แบบ นอกจากนี้ยังเผยถึงหลุมยิบย่อยอีกมากมายที่มีขนาดความกว้าง โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ11เมตรและมีความลึกประมาณ1เมตร ซึ่งในบรรดาหลุมปริศนาทั้งหมดนี้จะมีด้านที่สูงชันและหางที่มีลักษณะเป็นทางที่ชี้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทางนักวิจัยได้กล่าวว่า กระแสที่เป็นทางหรือหางของหลุมนี้มีบทบาทที่อาจจะบ่งบอกอะไรบางอย่างในขณะที่คนบางกลุ่มได้เชื่อว่าอาจจะมีบางสิ่ง

ที่มันอาจจะมุดออกมาจากหลุมเหล่านั้นก็เป็นได้หลุมที่มีขนาดเล็กมีจำนวนมากกว่าหลุมขนาดใหญ่ประมาณสามต่อหนึ่งหลุมนั่นหมายความว่ามีการตรวจพบหลุมขนาดเล็กกว่า15,000หลุม โดยหลุมเหล่านี้ยางแห่งพบขยะของมนุษย์อยู่ภายในและบางที่ก็เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล โดยปกติแล้ว หลุมบนผิวใต้ทะเลมักจะเกิดจากแก๊สมีเธนหรือของเหลวใต้ผิวดินจึงทำให้เกิดความไม่แน่นอนในก้นทะเลด้วย

เหตุนี้จึงไม่เหมาะกับการสร้างฟาร์มกังหันลมทางด้านนักวิทยาศาสตร์ ได้วิเคราะห์จากภาพและเคมีของน้ำแต่ก็ไม่มีหลักฐานใดๆที่สามารถบอกถึงต้นกำเนิดของหลุมได้ ชาลส์ พอลล์ นักธรณีวิทยาทางทะเลและนักวิทยาศาสตร์อาวุโสจากสถาบันวิจัยสัตว์น้ำ มอนเทเรย์เบย์ได้กล่าวว่าทั้งหลุมใหญ่

และหลุมเล็กที่เราไม่พบหลักฐานที่เกิดจากแก๊สมีเธนที่ระบายออกมา ดังนั้นข้อมูลทั่วไปที่ทำให้เกิดหลุมใต้ทะเลนั้นไม่สามารถใช้กับกรณีนี้ได้แต่ถึงเช่นนั้นก็ยังมีทฤษฎีที่ยังไม่สามารถตัดออกไปได้ ซึ่งมีคำอธิบายอื่น เช่นพืชที่เราไม่รู้จักในมหาสมุทรองค์ประกอบของดิน ปรากฏการณ์แผ่นดินไหวไปจนถึงความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาว ซึ่งยังไม่มีใครที่สามารถใให้คำตอบที่แน่นอนได้

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน ดีที่สุด 2020