สิ่งที่ได้เชื่อกันว่ามันน่าจะเป็นยานอวกาศจากนอกโลก

ยานอวกาศของเอซีเคียล

ตามความเชื่อดั่งเดิมจากสิ่งที่ศาสดาเอซีเคียลเห็นนั้นคือนิมิตจากพระเจ้าแต่กลับมีทฤษฎีที่ออกมาหักล้างว่าแท้ที่จริงแล้ว สิ่งนั้นมันคือยานอวกาศ ในปี1974 วิศวกรแห่งนาซา นามว่า โจเซฟ บลุมริช ก็ได้ทำสิ่งที่สนับสนุน ว่าเรื่องนี้ได้เป็นเรื่องจริงและด้วยการตีพิมพ์ของหนังสือที่มีชื่อว่า The Spaceships of  Ezekiel ซึ่งเอซีเคียลได้บรรยายเกี่ยวกับการพบเห็นในครั้งนั้นว่าได้เกิดก้อนเมฆขนาดใหญ่มหึมา ที่มีทั้งสายฟ้า

และแสงโชติช่วงและที่ใจกลางของแสงนั้นเหมือนกับเหล็กที่ส่องแสงสว่างอีกทั้งยังได้มีการปรากฎสิ่งมีชีวิต4ร่าง ซึ่งได้เป็นรูปร่างเหมือนมนุษย์ บลุมริช ก็ได้พยายามวิเคราะห์แปลความหมายจากคัมภีร์ไบเบิลและได้บวกกับประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมของเขาจึงได้ทำให้เขาสามารถวาดดภาพต่างดาวจากคำบรรยายของ เอซี เคียล ได้ออกมาได้อย่างละเอียดและน่าเชื่อถือ

ตำราวิมานะ

สำหรับตำนาวิมานะ ซึ่งได้เป็นตำราที่เกี่ยวกับการบินที่ได้ถูกเขียนขึ้นเป็นภาษาสันสกฤต โดยบัณฑิต ชับบารายา ชาสตรี ในช่วงต้นศตวรรษที่20 ซึ่งเนื่อหาในตำรานั้น เขาได้อ้างว่าได้รับความสามารถมาจากนักปราชญ์ชาวฮินดูที่มีชื่อว่า บารัดวาจา ผู้ที่มีอายุกว่า10,000ปีด้วยการส่งสารผ่านจิตใจ ซึ่งภายในตำราได้มีเนื้อหาอธิบายเกี่ยวกับเส้นทางการบินที่เป็นชนิดของโลหะชนิด การผลิตโลหะ กระจก

วิธีการใช้ในสงครามและระบบกลไกที่รวมไปถึงภาพร่างของเครื่องบิน ดังภาภพนี้ ซึ่งได้เป็นเครื่องบินได้ โดยใช้หางกับปีกเช่นเดียวกันกับการบินของนกและมันจึงได้มีความเป็นไปได้ว่า ที่คำว่า “วิมาน” ตามเรื่องเล่าของชาวฮินดูนั้นมันอาจจะเป็นยานพาหนะที่สามารถบินได้แต่ทางวิศวกรการบินและอวกาศ ได้ให้ความเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันจึงไม่สามารถที่จะบินได้ หากไม่มีพลังงานจากบางสิ่งที่คอยควบคุมอยู่เบื้องหลัง

เอกสารต้นฉบับซีบีว

ในปี1961 ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยแห่งบูคาเรสต์ ในประเทศโรมาเนียก็ได้พบเอกสารโบราณฉบับหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อ “เอกสารต้นฉบับซีบีว” ซึ่งได้เป็นเอกสารที่ได้เขียนขึ้นได้มือ เอกสารฉบับนี้มีทั้งหมด450หน้า โดยเขียนเสร็จสมบูรณ์ในปี 1570

ซึ่งมันได้ถูกซ่อนอยู่ภายในเมืองแห่งนี้ มานานหลายศตวรรษที่น่าตกใจคือเนื้อหาที่อยู่ภายในได้เขียนอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการออกแบบและเทคโนโลยี ที่ใช้ สำหรับการสร้างจรวดโดยสารโดยได้ใช้เชื้อเพลิงชนิดของแข็งซึ่งมันก็ได้มีลายละเอียดที่มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนอีกทั้งยังมีการบันทึกผลสำเร็จในการปล่อยจรวดยักษ์ในปี 1555 โดยมีประจักษ์พยานคือชาวเมืองซีบิว กว่าพันชีวิต

 

ขอขอบคุณ  entaplay มือถือ  ที่ให้การสนับสนุน