นโยบายกระตุ้นการศึกษาของรัฐ

นโยบายกระตุ้นการศึกษาของรัฐ เพิ่มเวลาให้เรียนรู้แล้วลดเวลาเรียนหนังสือลง

     ก่อนหน้านี้เมื่อหลายปีก่อนที่ทางรัฐบาลได้ออกมาประกาศ นโยบายการศึกษารูปแบบใหม่ให้กับเด็กนักเรียนนั่นก็คือ ให้ลดชั่วโมงการเรียนลง เพื่อที่เด็กเด็กจะได้มีเวลาไปเรียนรู้กิจกรรมนอกห้องเรียนให้มากยิ่งขึ้น โดยรัฐบาลเล็งเห็นว่าการที่เด็กจะเรียนรู้ และหาความรู้แต่ในตำราเรียนนั้น ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง เพราะเด็กหลายคนเก่งแต่ในตำราเรียนแต่เมื่อต้องออกมาเจอกับสถานการณ์จริงจริงมาใช้ชีวิตจริงจริงพวกเขาเหล่านั้นกลับไม่สามารถ ช่วยเหลือตัวเอง หรือแก้ไขปัญหาต่างต่างได้ 

โดยทางรัฐบาลเล็งเห็นว่าการเรียนของเด็กยุคใหม่ ควรเน้นให้เรียนเพื่อสามารถนำมาปรับใช้กับชีวิตจริงทีสามารถ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและพัฒนาความรู้ความสามารถให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วได้ ซึ่งความคิดของนโยบายนี้นั้น หวังเอาไว้ว่าทำอย่างไรที่จะให้เด็กเด็กมีความสุขกับการเรียน

ดังนั้นการเรียนแบบใหม่สำหรับโรงเรียนทั้งหลายนั้นมักจะมีการเปิดสอนตามตำราเรียน ควบคู่ไปกับการการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริงด้วย เช่นในปัจจุบันจะมีหลักสูตร ให้เด็กนักเรียนทำสวน ปลูกผักดูแลรดน้ำผักเอง และนำผักที่เด็กปลูกมาทำอาหารให้เด็กได้กินรวมถึง สอนให้เด็กเลี้ยงปลา เลี้ยงไก่แล้วนำปลาและไข่ไก่ มาทำอาหารกลางวันเลี้ยงเด็ก

ซึ่งวิธีการสอนแบบนี้จะช่วยให้เด็กทำเป็นแทนที่จะสอนแค่ให้เด็กอ่านในตำราว่าการเลี้ยงไก่ ปลูกผักทำอย่างไร ก็นำมาให้เด็กลงมือทำเองจริงๆ

ซึ่งการเรียนแบบนี้นอกจากเด็กจะไม่ต้องคร่ำเคร่งกับตำราเรียนมากเกินไปแล้ว ยังสร้างความสนุกสนาน และความสามัคคีกันของเด็กที่จะต้องร่วมมือช่วยกันทำกิจกรรมนี้ให้ผ่านไปให้ได้  รวมถึงปัจจุบันทางโรงเรียนส่วนใหญ่ เริ่มมีการสอนทำอาหารซึ่งเด็กจะมีส่วนร่วมในการทำอาหารอย่างง่ายง่าย เพื่อเป็นการดึงความสนใจให้เด็กเด็ก สนใจเรียนมายิ่งขึ้น

เพราะหากเรียนแค่ในตำราเรียนอย่างเดียว เด็กอาจจะเบื่อและอยากเรียนได้ และที่สำคัญการที่อ่านอย่างเดียวไม่ได้ลงมือทำ เมื่อถึงเวลาจะทำเองจริงจริงไม่ได้ ดังนั้น การศึกษาในยุคใหม่ควรมีการลงมือทำจริงควบคู่กันไปกับการเรียนจากตำรา

      ซึ่งนโยบายการศึกษา ที่ให้เพิ่มกิจกรรมให้เด็กทำมากขึ้นนั้นส่งผลให้เด็กมีความสุขกับการเรียนมากยิ่งขึ้นเพราะไม่ต้องมัวแต่คร่ำเคร่งกับตำรามากนัก เด็กสามารถนำข้อมูลจากในหนังสือเรียนมา ปฏิบัติในชีวิตจริงได้ อย่างการทำอาหารอย่างง่ายง่ายกินเอง เช่นการทำแซนวิส  หรือแม้แต่การปลูกต้นไม้ ปลูกผักที่บ้าน