ถ้าโลกหยุดหมุนจะเกิดอะไรขึ้น?

สำหรับกรณีที่เรื่องของโลกจะหยุดหมุนคือเราจะต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนเลยว่าในยุคปัจจุบันที่เรายืนอยู่ในโลกตอนนี้โลกของเรานั้นมันได้มีการหมุนรอบตัวเองอยู่ตลอดเวลาและมันก็ยังได้หมุนรอบดวงอาทิตย์ ซึ่งตรงนี้ได้เอาตามที่เรารู้และได้เรียนรู้กันมาตั้งแต่เด็ก ซึ่งถ้าหากว่าเอาตามข้อมูลเขาได้บอกว่าระบบสุริยะจักรวาลของเราของนั้นมันได้เกิดมาเมื่อประมาณ4,500ล้านปีก่อนจากการหมุนของก๊าซและฝุ่นผงในอวกาศ

จนมันได้ก่อตัวขึ้นแล้วโลกของเราก็ได้รับอิทธิพลจากการหมุนของระบบสุริยะมาด้วย ซึ่งในที่บันทึกเอาไว้นั้นเขายังได้บอกเอาไว้อีกว่าโลกของเรานั้นได้มีความเร็วในการหมุนรอบตัวเองอยู่ที่ ณ ปัจจุบัน1,674.4กิโลเมตร ต่อชั่วโมงและนักวิทยาศาสตร์เขาคาดเดากันว่าทุกๆ100,000ปีโลกของเรานั้น

มันจะหมุนตัวช้าลง2นาที ซึ่งพอฟังดูแล้วมันค่อนข้างที่จะน้อยแล้วมันค่อนข้างที่จะใช้ระยะเวลานานมากกว่าที่มันจะหมุนหรือมันจะค่อยๆชรอตัวลงแต่ในยุคปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนเขาก็ได้ตะหนักถึงเรื่องการที่โลกชรอตัวการหมุนอยู่พอสมควรเลย

เพราะหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันบนโลกเรามันได้มีแนวโน้มสูงมากที่จะทำให้การชรอตัวบนโลกลงมาเร็วขึ้นแล้วถี่กว่าเดิมเขาเลยตั้งข้อสมมุติฐานและได้มีการศึกษากันว่าในกรณีถ้าโลกของเราได้ชรอการหมุนตัวรอบตัวลงไปเรื่อยๆมันจะเกิดอะไรขึ้นและถ้าเกิดโลกของเรานั้นหยุดหมุนมันจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งตรงนี้จากข้อมูลที่ได้ไปหามาบอกเลยว่ามันค่อนข้างที่จะน่ากลัวมากโดยสิ่งแรกเลยที่มันจะเกิดขึ้นแน่ๆ

หลังจากที่โลกได้มีการชรอการหมุนรอบตัวลงนั้นก็คือเวลาที่เปลี่ยนไป โดยเวลาที่เปลี่ยนไปตรงนี้ต่อให้มันได้มีการเปลี่ยนไปแค่1-2นาที มันส่งผลกระทบบเยอะมากและมันก็ยังส่งผลกระทบไปหลายส่วนมาก โดยเขาได้บอกว่าในปัจจุบันของเราได้ใช้gpsจากดาวเทียมเพื่อกำหนดเวลาโลกในแต่ละวันแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งโลกของเรานั้นมันได้มีการหมุนตัวช้าลงแม้แต่นาทีเดียวมัน

ก็จะทำให้เวลาทั้งโลกแปลกไปเลยและระบบgpsต่อนี้มันจะส่งผลไปถึงอุตสาหกรรมการบินต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งคนหรือขนส่งสินค้าเพราะในการที่จะจอดเครื่องบินในแต่ละครั้งทางสนามบินจะต้องมีgpsในการกำหนดเวลาในการกำหนดเส้นทางและเวลาที่เหมาสมในการลงของแต่ละเครื่องให้พอดีกันถ้ามีการคลาดเคลื่อนแม้แต่นาทีเดียวหรือสองนาทีผิดพลาดพร้อมกันหลายๆลำมันก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ ซึ่งgpsในปัจจุบันนี้เขายังไม่ได้ผลิตออกมาให้มีการลองรับการหมุนตัวของโลกที่ช้าลงมันเลยจะทำให้ส่งผลกระทบตรงจุดนี้และมันก้อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุในหลายพื้นที่ได้

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน โปรดี