การศึกษากับการแบ่งแยก ปัญหาใหญ่สำหรับเด็ก

 ในปัจจุบันโรงเรียนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโรงเรียนในเขตกรุงเทพ มักจะต้องมีการให้เด็กสอบคัดเลือกเข้าเรียน ซึ่งการสอบเข้าเรียนนี้ในสมัยก่อนโรงเรียนที่จะเปิดให้นักเรียนสอบเข้าเพื่อให้โรงเรียนคัดเด็กที่มีความรู้ความสามารถมาเข้าเรียนที่โรงเรียนของตนนั้นจะเป็นโรงเรียนระดับมัธยมและมหาวิยาลัย 

แต่ในปัจจุบันนี้ไม่ได้มีเฉพาะโรงเรียนระดับชั้นมัธยมและมหาวิทยาลัยแล้วเท่านั้น

ที่จะต้องสอบเข้าเพราะเด็กนักเรียนที่จะต้องเข้าเรียนโรงเรียนอนุบาล ถ้าพ่อกับแม่อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนที่มีชื่อเสียง ก็ต้องพาลูกหลานของตอนมาสอบคัดตัวก่อน หากไม่มีความสามารถมากพอก็จะไม่สามารถเข้าเรียนที่โรงเรียนที่พ่อแม่หวังเอาไว้ได้ เมื่อก่อนเด็กที่จะเรียนอนุบาลมักไม่ต้องมีความรู้อะไร

เพราะจะไปรับความรู้จากที่โรงเรียนแทน แต่ในปัจจุบันเด็กจะต้องมีความรู้เบื้องต้น เช่นการนับเลข การบอกสีได้ การอ่านได้บ้าง โรงเรียนอนุบาลจะคัดเด็กเข้าเรียนโรงเรียนของตนเองจากข้อมูลเหล่านี้  และในปัจจุบันนี้การแข่งขันในการสอบเพื่อให้ตนเองเข้าเรียนในโรงเรียนดังนั้นมีความยากมากยิ่งขึ้นโดยในตอนนี้ โรงเรียนที่มีชื่อเสียงเกือบทุกโรงเรียนจะให้เด็กมาสอบแข่งขัน

และหากใครมีคะแนนสูงตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดก็จะได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนั้นซึ่งนั่นหมายถึงโรงเรียนเหล่านั้นก็จะมีแต่เด็กที่เก่งเก่ง ส่วนโรงเรียนอื่นอื่นก็จะได้แต่เด็กที่ไม่ค่อยเก่งไป ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการปิดโอกาสไม่ให้เด็กที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งได้เข้าไปอยู่ในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงได้เลย และถือว่ากระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการแบ่งแยกชนชั้นให้กับเด็กเลยทีเดียว

และสิ่งที่จะตามมาคือเด็กเก่งก็จะเกาะกลุ่มกันเฉพาะเด็กเก่งและเด็กที่เรียนไม่เก่งก็จะอยู่ด้วยกัน ซึ่งถือว่าจะกลายเป็นสองมาตรฐานทางการเรียนเลยทีเดียวทั้งเด็กและโรงเรียน เพราะโรงเรียนไหนที่มีแต่เด็กเก่งเก่งผู้ปกครองก็อยากจะมาพาเด็กเข้าเรียน และต่างก็มีแต่คนชื่นชม

ส่วนโรงเรียนไหนที่เป็นศูนย์รวมของเด็กเรียนไม่เก่งก็จะไม่มีคนพูดถึง และโรงเรียนแห่งนั้นก็จะไม่สามารถพัฒนากลายมาเป็นโรงเรียนที่มีเด็กเก่งได้ ทางที่ดี

การเลือกให้เด็กเข้าโรงเรียนควรมีการรับทั้งเด็กที่เรียนเก่งและเด็กที่เรียนไม่เก่งคละเคล้ากันไป เพื่อให้เด็กเรียนเก่งจะได้สอนเพื่อนที่เรียนไม่เก่งให้มีความรู้ไปพร้อมพร้อมกันได้  เด็กบางคนอาจจะเรียนไม่เก่งแต่เขาก็มีความสามารถด้านอื่นอื่น ดังนั้นการที่เรานำเด็กหลากหลายมาเรียนรวมกันแทนที่จะให้เฉพาะเด็กที่เก่งเท่านั้นมาอยู่ร่วมกัน จะช่วยให้เด็กเด็กได้มีการแชร์ความรู้ความสามารถเฉพาะด้านของตนเองมาสอนเพื่อนได้